ชุดเมนูพิเศษ ชุดที่ 7 | ร้านอาหาร ผาลาดตะวันรอน 2016

食品 7